Məlumat

Orentasiya:
Divara söykənən

Təyinatı:
Buklet və Jurnal
Dəftərxana ləvazimatı

Material:
Laminat
Metal
Akril

E-mail yaz