Məlumat

Orentasiya:
Ortada duran

Təyinatı:
Texnika

Material:
Metal
Şüşə

E-mail yaz