Məlumat

Orentasiya:
Divara söykənən

Təyinatı:
Qida
Şirniyyat

Material:
Metal

E-mail yaz