Məlumat

Orentasiya:
Divara söykənən

Təyinatı:
Buklet və Jurnal
Dəftərxana ləvazimatı

Material:
Metal

E-mail yaz