Məlumat

Orentasiya:
Ortada duran

Təyinatı:
Buklet və Jurnal
Dəftərxana ləvazimatı

Material:
Metal

E-mail yaz