Məlumat

Orentasiya:
Ortada duran

Təyinatı:
Qida
Şirniyyat
Çips və tum

Material:
Metal

E-mail yaz