Məlumat

Orentasiya:
Divara söykənən

Təyinatı:
Qida
Çips və tum

Material:
Metal
Şüşə

E-mail yaz